Γενικά για το εργαστήριο

Εδαφολογικό εργαστήριο Κοζάνη

Εδαφολογικό εργαστήριο Κοζάνη

ΑΓΡΟΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΖΑΝΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟ

Ζυγανιτιδης Εδαφολογικό εργαστήριο Κοζάνης

To εργαστήριο δημιουργήθηκε το έτος 2013 με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες τις περιοχής σε αναλύσεις εδάφους, φυτικών ιστών και αρδευτικού νερού.

Διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την διενέργεια αναλύσεων υψηλής ακρίβειας.

            Το εργαστήριο λειτουργεί υπό την τεχνική υποστήριξη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης και εφαρμόζει όλες τις εξακριβωμένες μεθόδους.