Παραχώρηση εκτάσεων

Η διαδικασία παραχώρησης περιλαμβάνει:

1. Εκδοση τοπογραφικού διαγράμματος

2. Οικονομοτεχνική μελέτη

3. Έκδοση ή απαλλαγή περιβαλλοντικών όρων

 

Μπορεί να πραγματοποιηθεί για ίδρυση βιοτεχνικών-βιομηχανικών  μονάδων, κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, εκτροφεία θηραμάτων , ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και για ιδρυση θερμοκηπίων.