Ολοκληρωμένη διαχείριση (agro)

Ορισμός

           Η ολοκληρωμένη διαχείριση περιορίζει τη χρήση μεθόδων που επιβαρύνουν το περιβάλλον και ενθαρρύνει την εφαρμογή μεθόδων υψηλής τεχνολογίας που είναι περισσότερο φιλικές προς το περιβάλλον ενώ παράλληλα εξασφαλίζουν ικανοποιητικό εισόδημα στον παραγωγό.

Επιτυγχάνεται με :

- τη χρήση των διαθέσιμων μέσων (καλλιεργητικών, βιολογικών μεθόδων)

- Ορθή χρήση εισροών (χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων όταν είναι απολύτως απαραίτητο)

- Ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων

- Ολοκληρωμένη καταπολέμηση (πρόληψη, παρατήρηση και εκτίμηση, καταπολέμηση)

 

Ο στόχος που επιτυγχάνεται είναι η βιωσιμότητα της γεωργικής εκμετάλλευσης και η αειφορία του περιβάλλοντος

Βασικές Αρχές

Οι βασικές αρχές της ολοκληρωμένης διαχείρισης είναι:

- η παραγωγή ασφαλούς προϊόντος με βελτιστοποίηση των εισροών

- η εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας ( αναγνώριση σε όλα τα στάδια του προϊόντος, ταυτότητα προϊόντος)

- Σεβασμός προς το περιβάλλον

- Σεβασμός στον εργαζόμενο, προστασία της υγείας