Βιολογικά προϊόντα

Η πιστοποίηση της παραγωγής προϋποθέτει τα παρακάτω βήματα:

 

1. Σύμβαση με οργανισμό πιστοποίησης

2. Σύνταξη καλλιεργητικού σχεδίου

3. Ένταξη σε πρόγραμμα (εφόσον υπάρχει)