Σχετικά με την εταιρεία

Δραστηριότητες

  Η επιχείρηση Αγροανάλυση (Ζυγανιτίδης Κων/νος)  δραστηριοποιείται στο χώρο των μελετών απο το 2002. Μέχρι σήμερα έχουμε αναλάβει και επονήσει δεκάδες επενδυτικά σχέδια με απόλυτη επιτυχία. Βρισκόμαστε σε συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα της Γεωργίας  μέσα απο συνεχή επιμόρφωση.

Το έτος 2013 ξεκίνησε η λειτουργία εδαφολογικού εργαστηρίου με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό και την τεχνική υποστήριξη του ΑΠΘ.

Οι Διαπιστεύσεις-πιστοποιήσεις  που έχουμε αφορούν τους παρακάτω τομείς:

  1. Γεωργικός σύμβουλος
  2. Μητρώο μελετητών (κατηγορίες 27,25 ) τάξη Α
  3. Επιθεωρητής συστημάτων ασφάλειας των Τροφίμων (ISO 22000-HACCP)
  4. Σύμβουλος ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιεργειών